Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ
 

x. Chế độ công xã nguyên thuỷ.