Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI CÔNG DÂN

thuật ngữ triết học trước Mac, bắt đầu từ thế kỉ 18, dùng để phân biệt sự khác nhau giữa xã hội và nhà nước. XHCD chỉ toàn bộ những quan hệ xã hội, mà chủ yếu là quan hệ tài sản; nhà nước chỉ những quan hệ chính trị và pháp luật. Thiếu sót cơ bản về XHCD là không nhận thức được cơ sở của xã hội là những quan hệ kinh tế, giải thích XHCD bằng bản tính tự nhiên của con người, bằng chế độ chính trị, pháp luật, đạo đức, vv. Chủ nghĩa Mac lần đầu tiên đưa ra sự phân tích khoa học về xã hội: nền tảng của xã hội là cơ sở kinh tế (cấu trúc hạ tầng) trên đó xây dựng nên một cấu trúc thượng tầng chính trị, pháp luật và tư tưởng; cấu trúc hạ tầng biến đổi thì sớm muộn cả cấu trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn. Từ đó, Mac đã thấy thuật ngữ XHCD là thiếu rõ ràng và Mac đã đưa ra những khái niệm khoa học như cơ sở hạ tầng, cơ cấu kinh tế, phương thức sản xuất, vv.