Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍN ĐIỀU

1. Những nguyên tắc bắt buộc mỗi người phải tin tưởng và chấp nhận một cách tuyệt đối mà không cần giải thích, chứng minh.

2. Những nguyên lí cơ bản của các học thuyết tôn giáo, theo đó, Thượng đế quy định và nhà thờ có nhiệm vụ truyền đạt lại cho các con chiên, xem đó như là những chân lí bất di bất dịch. Mọi TĐ đều mang tính chất huyễn hoặc và đóng một vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm địa vị của nhà thờ và giáo hội đối với con chiên. Những TĐ cơ bản của đạo Cơ Đốc là nguyên tắc mọi người đều có tội từ lúc sinh ra và bắt buộc phải sống theo nguyên tắc chuộc tội. Theo TĐ chuộc tội thì Chúa đã dùng cái chết của mình để chuộc tội cho toàn nhân loại, bảo đảm cho các con chiên được bình yên mãi mãi sau khi chết. Và để đạt được điều đó, con chiên cần có một sự chịu đựng kiên nhẫn và thụ động, không đấu tranh, không phản kháng.