Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIẾT HẠNH

khái niệm Nho giáo, chỉ đức tính nết na, chung thuỷ của người phụ nữ. Lễ giáo phong kiến đòi hỏi phụ nữ giữ TH với chồng kể từ khi có giao ước đính hôn cho đến sau khi chồng chết (thủ tiết). Nhà nước phong kiến khen tặng các phụ nữ TH: "Tiết hạnh khả phong".