Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC TẠI CHẤT PHÁC

quan niệm duy vật tự phát về thế giới, đặc trưng cho mỗi người (không xuất phát từ tư duy triết học). Tất cả mọi người bình thường, đầu óc lành mạnh, không chịu ảnh hưởng duy tâm, đều tin một cách tự nhiên rằng thế giới về bản chất là vật chất, tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức, rằng cảm giác là hình ảnh của thế giới khách quan bên ngoài. Mặc dù quan niệm TTCP không phải là một thế giới quan nhất quán, khoa học, nhưng nó là cơ sở của một nền triết học duy vật có lí luận. Chỗ yếu của quan niệm TTCP là đồng nhất hiện tượng và bản chất. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan [Beckơli (G. Berkeley), Makhơ (E. Mach), vv.] đã giải thích sai lầm về quan niệm TTCP. Những người theo Makhơ đã khẳng định rằng quan niệm TTCP là một thế giới quan, mà theo đó, con người chỉ quan hệ với những cảm giác của mình và, đối với nó, vấn đề về sự tồn tại của thế giới vật chất là không có ý nghĩa gì.