Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TỰ SINH

trào lưu duy tâm trong sinh học và y học, tách rời cơ thể và môi trường, coi sự phát sinh loài và phát sinh cá thể là kết quả của những nhân tố độc lập, bên trong. Các nhà đại diện cho TTS coi "nguyên tắc hoàn thiện" và những nguyên nhân phi vật chất khác là động lực phát triển của cơ thể. Họ coi sự tiến hoá của các sinh vật là một quá trình có mục đích, vd. nhà thực vật học Đức Nagheli (K. W. Nageli), nhà động vật học Thuỵ Sĩ Agaxi (J. L. Agassiz), vv. Lí thuyết tự sinh gần với hoạt lực luận.