Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TĨNH TỊCH

trào lưu tư tưởng thần bí xuất hiện vào thế kỉ 17 trong đạo Thiên Chúa, chủ trương giữ cho tâm hồn được hoàn toàn yên tĩnh (tĩnh tịch) bằng cách tuân theo ý Chúa, thụ động chiêm ngưỡng thế giới và cuộc đời do Chúa sáng tạo và an bài, bàng quan với thiện và ác, thiên đường và địa ngục, chấp nhận mọi đau khổ, mọi số phận để được đắm mình trong "tình yêu của Chúa".