Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TIỀN ĐỊNH

quan niệm tôn giáo cho rằng hành vi của con người, và do đó, việc con người được "cứu vớt" hay bị "phán xét" ở thế giới bên kia là do ý chí của Thượng đế định trước. TTĐ mâu thuẫn với thuyết tự do ý chí; nó phủ nhận trách nhiệm của con người về tội lỗi của mình, nếu không có trách nhiệm này thì cũng không còn đạo đức tôn giáo nữa. Vì vậy, trong lịch sử tôn giáo (đạo Hồi, đạo Kitô) đã xảy ra cuộc tranh luận kéo dài giữa quan niệm tiền định tuyệt đối và quan niệm tự do ý chí trong khuôn khổ của định mệnh chung. Chủ nghĩa Mac bác bỏ quan niệm tiền định, đưa ra học thuyết về phép biện chứng giữa tất yếu và ngẫu nhiên, giữa tất yếu và tự do trong quá trình lịch sử xã hội.