Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TẬN THẾ

học thuyết tôn giáo nói về số phận cuối cùng của thế giới và con người theo tín ngưỡng của đạo Do Thái, lịch sử loài người đã đến lúc tận cùng, khi Chúa Cứu Thế giáng sinh, chấm dứt thời kì u ám và mở ra "thế kỉ tương lai". Vào ngày tận thế, Chúa sẽ phán xét người thiện, kẻ ác, làm cho người thiện sống lại, tụ họp dân Do Thái lưu lạc, dựng ra vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Dựa vào quan niệm nói trên, đạo Kitô tin rằng chúa Giêxu (Jêsu) đã giáng thế làm người nô lệ, truyền đạo, chữa bệnh, cuối cùng hi sinh bản thân để chuộc tội cho cả loài người; lần giáng thế thứ hai, Chúa sẽ tuyên đọc lời phán xét cuối cùng. TTT ra đời trong bối cảnh lịch sử của thời cổ đại; dân Do Thái bị xâm lược và nô dịch, giai cấp nô lệ bị đàn áp đẫm máu có tâm trạng chống lại Đế quốc La Mã đang khủng hoảng và ước ao sự ra đời của một chế độ mới. Nó được nhà thờ tuyên truyền để gây ra trong ý thức giáo dân ảo vọng về sự công bằng cuối cùng sẽ được xác lập, về cuộc sống tươi sáng trong tương lai ở thế giới bên kia.