Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TAM GIÁO NHẤT NGUYÊN

một trào lưu tư tưởng ở Việt Nam thế kỉ 18, cho rằng Tam giáo (Nho, Phật, Lão) đều cùng một nguồn mà ra, đều cần thiết cho xã hội. Sự khủng hoảng của xã hội Việt Nam ở các thế kỉ 16, 17, 18 và sự bất lực của Nho giáo trong việc quản lí xã hội là cơ sở để nảy sinh trào lưu tư tưởng này. Trịnh Tuệ là một nhà Nho thời đó, có tác phẩm "Tam giáo nhất nguyên thuyết". Xt. Tam giáo.