Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT MANTHƠT

(cg. học thuyết Mantuyt), x. Manthơt T. R.; Chủ nghĩa Mantuyt.