Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT LOÀI NGƯỜI LÀ TRUNG TÂM

học thuyết coi con người là trung tâm của vũ trụ. Thuyết này gắn liền với tư tưởng tôn giáo về bản chất thần thánh của con người. Thời trung đại Châu Âu, triết học kinh viện và thần học Công giáo đã theo thuyết này, dựa trên Kinh Thánh và thuyết Trái Đất là trung tâm vũ trụ của Ptôlêmê (C. Ptolémée). Thuyết này đã bị Kôpecnich (N. Kopernik), Đacuyn (C. Darwin) và Mac bác bỏ. Không nên nhầm lẫn thuyết này với luận điểm triết học ưu tiên quan tâm đến con người, luận điểm này nằm trong triết học nhân văn chủ nghĩa.