Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIÊN NHÂN CẢM ỨNG

thuật ngữ của Đổng Trọng Thư (Dong Zhongshu) thời Hán (Han), nói lên mối quan hệ giữa trời và người theo quan điểm thần bí. Cho rằng trời và người cùng loại nên tương thông với nhau, trời có thể can thiệp vào việc người, hành vi của con người có thể cảm ứng được với trời. Cho rằng: "Trời cũng có cái khí khoan khoái, tức bực, có cái tâm sung sướng, buồn bã, cùng với người. Nếu xét theo loại thì trời - người là một" (Xuân Thu phồn lộ - Âm Dương nghĩa). Cho rằng trời biết được việc người, thấy việc người, việc quốc gia có những nguy hại thì ra tai dị để cảnh cáo, nếu không trau dồi sửa chữa thì trừng phạt. Tư tưởng này là cơ sở của hệ thống thần học họ Đổng.