Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ KỈ ÁNH SÁNG

 từ dùng để gọi thế kỉ 18 của nước Pháp. Trong TKAS, đặc điểm nổi bật là triết học loại bỏ siêu hình học và luân lí học ra ngoài, chỉ chú trọng những vấn đề xã hội và chính trị; tôn giáo suy yếu; người ta không bàn cãi về sự tồn tại hay không tồn tại của Chúa Trời, linh hồn bất tử hay không mà nhằm vào những vấn đề thiết thực trực tiếp đến hạnh phúc con người ở trần thế và những tiến bộ xã hội. Các nhà triết học phần lớn là những nhà khoa học, hoàn toàn tin tưởng vào lí trí, vào các cuộc thực nghiệm với mục đích cuối cùng là đưa lại lợi ích cho loài người. TKAS là thế kỉ của Môngtexkiơ (Ch. L.  Montesquieu) với tác phẩm "Tinh thần pháp luật", của Vônte (F. M. Voltaire) với "Những bức thư triết học" công kích tôn giáo mãnh liệt chưa từng thấy, Điđơrô (D. Diderot) với bộ "Bách khoa toàn thư", Buyfông (G. L. L. Buffon) với bộ "Lịch sử giới tự nhiên", Ruxô (J . J. Rousseau) với cuốn "Khế ước xã hội" - nguồn gốc của cuộc Đại cách mạng Pháp 1789. TKAS cũng là thế kỉ có nhiều phát minh toán học, thiên văn học, vật lí học, hoá học.