Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẦN HỌC BIỆN CHỨNG

một trong những phái thần học của đạo Tin Lành, xuất hiện sau Chiến tranh thế giới II ở Thuỵ Sĩ và Đức. Người sáng lập: Bathơ (K. Barth) - một người theo đạo Canvanh (Calvinisme) ở Thuỵ Sĩ. THBC cố tạo ra cái hố ngăn cách không thể vượt qua được giữa Thượng đế và con người, chứng minh rằng con người không có khả năng nhận thức được Thượng đế nhờ vào trí tuệ và không thể luận giải được niềm tin tôn giáo bằng con đường duy lí, cần phải tin mù quáng vào Thượng đế, chờ đợi ở Thượng đế sự mở mang trí tuệ.