Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẦN BÍ

một hành động có tính chất mê tín của con người nhằm mục đích liên hệ trực tiếp với thần thánh nhờ vào một trạng thái hoạt động mạnh của tâm lí (trạng thái phấn chấn cực độ). Hành động TB có ở mọi tôn giáo, song quan niệm về tính chất mối liên hệ với thần thánh không giống nhau tuỳ thuộc vào điều kiện xã hội và tín ngưỡng của mỗi tôn giáo. Vd. ở đạo Kitô, đạo Hồi, đạo Do Thái thì sự liên hệ chỉ mang tính chất đối thoại, còn ở các dị giáo thì mang tính chất hội lưu, hoà hợp hoàn toàn.