Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANH THẢN

khái niệm đạo đức học cổ đại chỉ trạng thái tinh thần bình yên, không bị xáo động vì lo âu, sợ hãi, trạng thái điềm tĩnh mà nhà hiền triết phải đạt tới để có thể tiến hành suy nghĩ đúng đắn, không sai lệch. Có những quan điểm trái ngược về con đường đạt tới TT. Lão, Trang cho là phải vô vi, thuận theo tự nhiên, không bận tâm đến cuộc đời. Êpiquya ( Épicure) cho là phải biết nhận thức thế giới, thấu hiểu cuộc đời, từ đó vượt lên trên những lo âu thường ngày mà cảm thụ niềm vui cuộc sống. Pyrông (Pyrrhon) ngược lại, cho là phải từ bỏ mọi phán đoán, không nghĩ gì về thiện - ác, đúng - sai, dửng dưng với tất cả.