Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỰ KHẲNG ĐỊNH

dấu hiệu đầu tiên và căn bản của sự hình thành nhân cách. Đánh giá sự phát triển của nhân cách gắn liền với yếu tố TKĐ của cá nhân. TKĐ phát triển cùng với sự phát triển của cá nhân thể hiện một ý chí hành động với quyết tâm cao và nhất quán nhằm đạt cho kì được mục tiêu đã lựa chọn, đã xác định. TKĐ cũng đồng thời là dấu hiệu so sánh giữa các cá nhân trong quá trình thể hiện tính tích cực, năng lực làm chủ bản thân ở mỗi người.

TKĐ là lòng mong muốn được mọi người thừa nhận vị thế xã hội và tôn trọng giá trị nhân cách của bản thân, là một trong những nhu cầu cơ bản tích cực của con người, bắt đầu xuất hiện ở tuổi lên ba (khi hình thành ý thức về cái "tôi") và phát triển mạnh mẽ trong tuổi thiếu niên (khi ý thức về cái "tôi" phát triển mạnh). Nhu cầu TKĐ thường thúc đẩy con người cố gắng đạt tới kết quả thực tế trong hoạt động, ứng xử cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. TKĐ cũng có thể kích thích con người có hành vi, hành động tự đề cao cá nhân đến biểu hiện xu hướng nhân cách vị kỉ, cá nhân chủ nghĩa.