Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VINĐENBAN V

(Wilhelm Windelband; 1848 - 1915), nhà triết học duy tâm Đức, người đứng đầu trường phái Bađen của chủ nghĩa Kantơ mới. Vinđenban phân chia và tìm cách chứng minh sự khác nhau về phương pháp giữa các khoa học tự nhiên và các khoa học lịch sử - xã hội. Theo Vinđenban, các khoa học tự nhiên nghiên cứu các quy luật chung, còn khoa học lịch sử cụ thể thì nghiên cứu cái đặc thù và cái đơn nhất. Vinđenban quy các vấn đề xã hội về các vấn đề chính trị. Các tác phẩm chính của ông: "Lịch sử triết học cổ đại" (1888), "Lịch sử triết học cận đại" (1878 - 80), "Lịch sử và khoa học tự nhiên" (1894), "Những bài dạo đầu" (1884).

                         

Vinđenban V.