Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VEXTƠMAC E.

(Edward Westermarck; 1862 - 1939), nhà dân tộc học và xã hội học Phần Lan, giáo sư đại học ở Henxinki và Luân Đôn. Tác phẩm chính của ông "Lịch sử hôn nhân của loài người" rất có giá trị về tư liệu thực tế, cho rằng chế độ một vợ một chồng là phương thức hôn nhân gia đình sớm nhất trong xã hội nguyên thủy, đồng thời phủ nhận hiện tượng tạp hôn và chế độ mẫu hệ. Luận điểm của ông trên thực tế đến nay còn gây tranh luận như về việc phủ nhận tạp hôn nguyên thuỷ vì chưa đủ thực tiễn để bác bỏ, nhưng về thuyết mẫu hệ thì đã được thực tế chứng minh là đại đa số các xã hội "nguyên thuỷ" còn tồn tại có trải qua chế độ mẫu hệ rồi mới chuyển sang chế độ phụ hệ. Tác phẩm chính: "Lịch sử hôn nhân của loài người" (1891); "Nghi lễ và niềm tin ở Môrôcô" (1926).

 


Vextơmac E.