Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PLÊKHANÔP G. V.

(Georgij Valentinovich Plekhanov; 1856 - 1918), nhà triết học Nga, người có công truyền bá chủ nghĩa Mac vào nước Nga, nhà hoạt động phong trào xã hội - dân chủ Nga và quốc tế. Plêkhanôp hoạt động cách mạng từ 1875, đầu tiên gia nhập phái Dân Tuý, đến 1883, thành lập tổ chức macxit Nga đầu tiên ở Thuỵ Sĩ có tên là “Giải phóng lao động”. Plêkhanôp là một trong những người sáng lập Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga và báo “Tia sáng”. Sau đại hội II của Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga, Plêkhanôp trở thành một trong những lãnh tụ của phái mensêvich. Ông có sai lầm lớn là đánh giá không đúng vai trò cách mạng của nông dân và liên minh công nông, coi giai cấp tư sản tự do là đồng minh của giai cấp công nhân; về mặt tư tưởng, chưa dứt khoát thừa nhận quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân. Trong thời kì Chiến tranh thế giới I, ông đã đứng trên lập trường của chủ nghĩa xã hội - sôvanh. Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917, ông ủng hộ chính phủ lâm thời tư sản và có thái độ tiêu cực đối với Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, nhưng không ủng hộ lực lượng phản cách mạng. Lênin đánh giá cao hoạt động cách mạng và các tác phẩm của Plêkhanôp cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. Những tác phẩm lí luận quan trọng của Plêkhanôp gồm: “Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh chính trị” (1883), “Những sự bất đồng của chúng ta” (1885), “Về sự phát triển quan điểm nhất nguyên về lịch sử” (1895), “Khái luận về lịch sử chủ nghĩa duy vật” (1896), “Về quan niệm duy vật lịch sử” (1897), “Về vai trò cá nhân trong lịch sử” (1898), vv.

 Plêkhanôp G. V.