Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÊCAC R.

(René Descartes; 1596 - 1650), nhà triết học, nhà toán học, nhà vật lí học người Pháp. Đêcac là nhà nhị nguyên luận. Trong học thuyết về nguồn gốc của vũ trụ, trong vật lí học, Đêcac là nhà duy vật, coi "vật chất là thực thể duy nhất, là cơ sở duy nhất của tồn tại và của nhận thức" (Mac). Đêcac đưa ra giả thuyết về sự phát triển tự nhiên của sự sống trên Trái Đất; theo quan niệm của Đêcac, vũ trụ là một cỗ máy khổng lồ, con người và cơ thể động vật là những cỗ máy phức tạp, tất cả vận động theo các định luật cơ học. Trong học thuyết về tồn tại, trong nhận thức luận, Đêcac là nhà duy tâm. Đêcac cho rằng xuất phát điểm của phương pháp xác lập tri thức xác thực là hoài nghi triệt để về tất cả mọi sự tồn tại hiện có. Tuy nhiên, sự hoài nghi đó, cho dù là phổ biến và triệt để tới mức nào, thì trong hoạt động nhận thức vẫn có cái không được hoài nghi: đó là sự hoài nghi đối với suy nghĩ của tôi. "Tôi tư duy là tôi tồn tại" đã trở thành nguyên tắc cơ bản, nền tảng cho việc nhận thức sự vật. Đêcac là đại biểu điển hình của chủ nghĩa duy lí. Ông cho rằng chính lí tính (trực giác và các ý niệm bẩm sinh) chứ không phải cảm giác hay kinh nghiệm là nguồn gốc của mọi tri thức xác thực. Chủ nghĩa duy lí của Đêcac khẳng định sức mạnh của lí tính đối với lòng tin. Trong toán học, là người đầu tiên đưa ra khái niệm biến số và sáng lập môn hình học giải tích bằng việc đưa vào phương pháp tọa độ. Một số tác phẩm chính: "Luận văn về phương pháp" (1637), "Suy tư về siêu hình học" (1641), "Nguyên lí triết học" (1644), "Luận về các dục vọng" (1641).

 


Đêcac R.