Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠO CHÍNH THỐNG

x. Chính giáo; xt. Đạo Kitô.