Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DƯƠNG CHU

(Yang Zhu), nhà triết học Trung Quốc, người nước Vệ (Wei) thời Chiến quốc (Zhanguo). Đại biểu của phái Đạo gia (khoảng thế kỉ 5 tCn.), giỏi biện luận, chủ trương "quý cuộc sống" (quý sinh) và "coi trọng bản thân mình" (trọng kỉ); "toàn tính bảo châu, bất dĩ vật lụy hình" (giữ toàn vẹn sự sống, bảo vệ bản tính hồn nhiên mộc mạc không để cho ngoại vật làm lụy đến thân thể; Hoài Nam Tử; Phiếm luận huấn). Tư tưởng trung tâm của ông là "vị ngã", có nghĩa là không chịu sự dụ dỗ và  mê hoặc của vật bên ngoài, chỉ một lòng một ý giữ trọn cái thiên tính và sinh mệnh của cá nhân. Khổng Tử (Kongzi) đã chỉ trích tư tưởng của ông, cho ông là "Kẻ ngu đần và dị đoan hơn ai hết". Mạnh Tử (Mengzi), một nhà Nho lớn thời sau Khổng Tử cho ông là đồ "vô quân" (không vua), là "nhổ một cái lông mà làm lợi cho thiên hạ cũng không làm". Tác phẩm của ông ngày nay không còn, biết được là qua các trích đoạn trong sách "Mạnh Tử", "Trang Tử", "Lã Thị Xuân Thu", "Hoài Nam Tử", vv.