Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐALAMBE J. Lơ R.

(Jean Le Rond d'Alembert; 1717 - 83), nhà toán học, cơ học và triết học Pháp, viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp (1754). Viện sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (1764). Những năm 1751 - 57, cùng Điđơrô (D. Diderot) biên soạn cuốn "Bách khoa toàn thư". Ông đã phát biểu "Nguyên lí Đalambe" để giải các bài toán động lực học bằng các phương pháp của tĩnh học. Công trình cơ bản của ông thuộc các lĩnh vực: phương trình vi phân, lí thuyết số và đại số. Tác phẩm triết học "Những nguyên lí triết học" xuất bản 1755.

 


Đalambe J. Lơ R.