Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦNG VIỆN

 trường đào tạo giáo sĩ Công giáo phát triển nhiều nhất ở Pháp từ thế kỉ 17. Đại chủng viện học các môn: triết học kinh viện, thần học, đạo đức học, kinh thánh, lịch sử giáo hội, phương pháp giảng đạo. Sau 6 năm học, có thể nhận giáo chức. Ở một số địa phương Việt Nam, giáo hội cũng thành lập các CV.