Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA ĐAĐA

trào lưu văn học ra đời ở Zuyrich (Zürich; Thụy Sĩ) năm 1916 do Tơzara (T. Tzara), Acpơ (J. Arp), Balơ (H. Ball) và Huynzenbêch (R. Hülsenbeck) phát động, chủ trương một thứ văn học tự do phá bỏ mọi sự gò bó của quy tắc, tư tưởng và truyền thống tới mực hư vô chủ nghĩa. Đađa (Ph. dada) là một từ vô nghĩa mà Tơzara trong lần ra mắt đầu tiên đã buột miệng nói ra, ý nói văn thơ "chẳng là gì cả" muốn làm thế nào thì làm, không có gì ràng buộc. Trong sáng tác, CNĐ biểu hiện ở chỗ "cắt dán", "ghép" các từ một cách tình cờ, ngẫu nhiên, không tuân theo một chủ đề và một lề luật sáng tác nào. Trước Chiến tranh thế giới I, trào lưu đađa phát triển ở Pháp và ở Anh, Mĩ. Đại diện nổi tiếng của trào lưu này ở Pháp là Tơzara; ở Anh và Mĩ là Pao (E. Pound) và Êliơt (T. S. Eliot). Vào năm 1921, trào lưu này đã được thay thế bằng chủ nghĩa siêu thực. Xt. Đađa; Chủ nghĩa siêu thực; Chủ nghĩa vị lai.