Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
Ý NIỆM BẨM SINH

theo triết học duy tâm, YNBS là một ý niệm mà một con người đã có ngay từ khi mới chào đời. Vấn đề YNBS đã được Đêcac (R. Descartes) đề cập. Theo ông, con người có ba loại ý niệm: một là ý niệm ngoại cảm, đến với tinh thần qua trung gian của các giác quan; hai là ý niệm tự tạo, được tinh thần hoặc sự tưởng tượng tạo ra; và sau cùng là YNBS. Vấn đề tính bẩm sinh đã được nhiều môn khoa học hiện đại làm sáng tỏ. Một tính cách của con người được cha mẹ truyền lại cũng đã bị thay đổi bởi hoàn cảnh mới, môi trường mới và sự giáo dục. Một số nhà triết học phương Tây cho rằng vấn đề YNBS là vấn đề muốn biết xem đứa trẻ sơ sinh có mang theo nó một thiên tính tư duy theo những quy luật nào đó hay không - theo họ thì những ý niệm không thật đúng là "bẩm sinh" mà là tiên nghiệm [ theo cách hiểu của Kantơ I. (E. Kant)], chúng chỉ có tính chất tiềm năng, và chỉ được bộc lộ ra qua cơ hội có một kinh nghiệm bên ngoài. Vấn đề YNBS là một vấn đề phức tạp; mặc dù thừa nhận "năng khiếu", nhưng qua kinh nghiệm chủ nghĩa Mac, thấy rằng cái chủ yếu đối với việc hình thành những tư tưởng trong một con người là những điều kiện tự nhiên và lịch sử của họ, cũng như môi trường xã hội, gia đình, bạn bè của họ, và sự cố gắng của bản thân họ.