Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỜI ĐẠI

thời kì lịch sử tương đối dài với xu thế và nội dung phát triển riêng biệt xét về mặt kinh tế - xã hội hoặc về mặt văn hoá, coi như là một chặng đường không lặp lại trên quá trình tiến bộ xã hội. TĐ lịch sử có thể là toàn bộ thời kì phát triển của một hình thái kinh tế - xã hội. (Vd. TĐ cộng đồng nguyên thuỷ, TĐ phong kiến...), hoặc những giai đoạn chủ yếu trong hình thái ấy (TĐ tư bản chủ nghĩa trước độc quyền, TĐ Phục hưng, TĐ Khai sáng, vv.).