Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIẾN LÔGIC

(triết), 1. Giống như mọi đại lượng biến thiên, BL có đặc điểm chung là không cố định ý nghĩa và giá trị. Các BL không cố định giá trị chân lí.

2. Theo quan điểm lôgic toán, BL thực chất là hàm chân lí, nhận một hoặc nhiều giá trị khả dĩ nằm trong khoảng [0,1], trong đó số 0 biểu thị giá trị giả tạo, còn số 1 biểu thị giá trị chân thực. Ý nghĩa và phạm vi của các BL cũng không cố định. Các BL mệnh đề không cố định nội dung cụ thể (x. Mệnh đề). Các BL vị từ không chỉ bất định nội dung cụ thể mà còn không cố định cả phạm vi bao quát.