Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAKUNIN M. A.

(Mikhail Aleksandrovich Bakunin; 1814 - 76), nhà cách mạng Nga, theo chủ nghĩa vô chính phủ và chủ nghĩa dân tuý. Lí luận của Bakunin được hình thành vào cuối những năm 60 và đầu những năm 70 thế kỉ 19. Cuốn sách của Bakunin mà nhiều người biết đến là "Tính chất nhà nước và chủ nghĩa vô chính phủ" (1873). Bakunin cho rằng nguồn gốc của tình trạng người áp bức người là nhà nước. Cho nên muốn đưa loài người đến "Vương quốc tự do" trước hết phải "phá huỷ" nhà nước, bất kể là nhà nước nào, loại trừ nguyên tắc của quyền lực càng nhanh càng tốt. Bakunin chống lại lí luận của chủ nghĩa Mac về chuyên chính vô sản trong thời kì tồn tại của Quốc tế I và bị khai trừ ra khỏi Quốc tế này năm 1872.