Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"BÃO PHÁC TỬ"

("Baopozi"), tên sách (đồng thời là tên hiệu) của Cát Hồng (Ge Hong; đầu thế kỉ 4) đời Tấn (Jin), Trung Quốc. "Bão phác tử" gồm nội thiên 20 quyển và ngoại thiên 50 quyển. "Bão phác tử" nội thiên nói về các thuật dưỡng sinh, trị bệnh bằng hoàn đan và các phép thần tiên để kéo dài tuổi thọ. "Bão phác tử" ngoại thiên đề cập chuyện thời thế, nhân sự, được mất, hơn thua, vv. "Bão phác tử" là một trong những sách có ảnh hưởng sâu rộng trong Đạo giáo ở Trung Quốc và một số nước tiếp giáp Trung Quốc.