Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ATMAN

(Sanskrit: Atman, nghĩa là hơi thở, tâm hồn, bản ngã), khái niệm xuất hiện trong tôn giáo và trong các học thuyết triết lí Ấn Độ cổ đại. A có nghĩa là các khởi nguyên tinh thần chủ quan thâm nhập mọi vật, là cái "tôi" (bản ngã), cái linh hồn. Đối lại A là Brahman (Brahman – thực tại khách quan tối cao). Nhưng A phải hoà nhập được với Brahman, tự ý thức được chính mình thì mới trở thành A. Tư tưởng về sự đồng nhất giữa A và Brahman được thể hiện trong bộ Upanisat. Xt. Upanisat.