Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ARIXTIPÔT

(Aristippos; khoảng 430 - 355 tCn.), nhà triết học Hi Lạp cổ đại, ở Xyren (Cyrène) thuộc Bắc Phi. Học trò của Xôkratêt (Sokratês) và là người sáng lập trường phái Xyrênai [Cyrénaique, trường phái theo chủ nghĩa khoái lạc (x. Chủ nghĩa khoái lạc)] trong đạo đức học. Arixtipôt coi mục đích cao nhất của cuộc sống là khoái cảm, nhưng theo Arixtipôt, con người không nên bị lệ thuộc vào các khoái cảm, mà phải vươn tới sự hưởng lạc hợp lí, đó mới thực sự là hạnh phúc tối cao. Các tác phẩm của Arixtipôt cho đến nay chưa được tìm thấy.

 


Arixtipôt