Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BECKƠLY G.

(A. George Berkeley; 1685 - 1753), nhà triết học, giám mục người Ailen gốc Anh, đại biểu điển hình của chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Phủ nhận sự tồn tại khách quan của các vật thể ở bên ngoài cảm giác. Theo Beckơly, "tồn tại tức là được tri giác". Các khách  thể – kể cả con người, trừ cái tôi tri giác – chỉ tồn tại trong chừng mực chúng được tri giác bằng các giác quan, nghĩa là tồn tại với tư cách là các "tổ hợp cảm giác". Quan điểm này tất yếu dẫn đến chủ nghĩa duy ngã: "bất kì khách thể nào, bất kì ai cũng chỉ là "tổ hợp cảm giác" của cái tôi duy nhất đang tri giác mà thôi". Do vậy, Beckơly buộc phải chuyển sang lập trường duy tâm khách quan: thế giới tồn tại trong tri giác của Thượng đế là "tổ hợp cảm giác" do Thượng đế tạo ra. Beckơly ra sức bác bỏ phạm trù vật chất, nhìn thấy ở đó "hòn đá tảng" của những hệ thống duy vật vô thần. Beckơly cho rằng vật chất là "hư vô", là sự trừu tượng trống rỗng. Triết học của Beckơly bảo vệ tôn giáo, chống lại chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần, là một trong những nguồn gốc của chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán.

 


Beckơly G.