Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔ HẠN TIỀM NĂNG

một trong hai dạng biểu hiện của cái vô hạn, lúc đầu xuất hiện trong toán học, về sau trở thành quan niệm chung trong mọi khoa học. VHTN tập hợp vô hạn các phần tử được xây dựng theo phương pháp kiến thiết cái nọ kế tiếp cái kia lớn dần một cách vô hạn. Chính sự xuất hiện các nghịch lí của lí thuyết tập hợp - lí thuyết nền tảng của toán học và cả của khoa học tự nhiên, đã dẫn đến việc xuất hiện và sử dụng khái niệm VHTN. Xt. Vô hạn thực tại.