Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÊCƠN R.

(Roger Bacon; khoảng 1220 - 92), nhà triết học và nhà thần học Anh thời trung đại. Phê phán triết học kinh viện, nhấn mạnh vai trò của toán học và tầm quan trọng của thực nghiệm khoa học trong việc nghiên cứu giới tự nhiên. Tuy nhiên, theo Bêcơn, chân lí chỉ có thể được nhận thức nhờ triết học và thần học. Bêcơn phản bác những cơ sở đạo đức, chính trị và xã hội của chế độ phong kiến đương thời, cũng vì vậy, Bêcơn đã bị chính quyền giáo hội cầm tù từ 1277 cho đến tận cuối đời.

 


Bêcơn R.