Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AĐOOCNÔ T. V.

(Theodor Wiesengrund Adorno; 1903 - 69), nhà triết học macxit, nhà hoạt động xã hội và nhà mĩ học Đức. Sau Chiến tranh thế giới II (1939 - 45), Ađoocnô là nhà lí luận hàng đầu của cánh tả mới ở Cộng hoà Liên bang Đức. "Lí luận phê phán" của Ađoocnô đã trở thành một thuyết xã hội mang tính hệ thống và giải thích các hiện tượng tâm lí như là sự phản ánh của cơ cấu kinh tế - xã hội. Nhưng Ađoocnô phân tích cơ cấu kinh tế - xã hội qua các hiện tượng tinh thần (văn hoá, nhận thức, cơ cấu tính cách, vv.). Ađoocnô đã nhấn mạnh vào cá nhân hơn là bản chất giai cấp. Những tác phẩm chủ yếu về triết học: "Nhân cách độc đoán" (1950), "Tranh luận theo thuyết thực chứng trong xã hội học Đức".