Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANAXIMÊNÊT

(HL. Anaximenes; khoảng 585 - 525 tCn.), nhà triết học duy vật Hi Lạp cổ đại, đại biểu cuối cùng của trường phái Milê. Anaximênêt cho rằng vạn vật đều do không khí sinh ra, không khí không ngừng loãng ra và đặc lại, tạo nên sự biến đổi không ngừng của các sự vật, các hiện tượng. Không khí loãng ra biến thành lửa, đặc lại tạo thành gió rồi thành mây, thành nước, thành đất và cuối cùng thành đá.