Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANAXAGÔRAT

[Anaxagoras; cg. Anaxagôrơ ở Clazômen (Ph. Anaxagore de Clazomènes); khoảng 500 - 428 tCn.)], nhà triết học duy vật Hi Lạp cổ đại. Anaxagôrat cho rằng cơ sở đầu tiên của sự vật là các hạt vật chất cực nhỏ, khác nhau về chất "các hạt giống của mọi sự vật". Các hạt này kết hợp lại theo những cách khác nhau, tạo thành sự vật. Sự gia tăng (kết hợp) và bớt giảm (phân li) của chúng cũng là sự biến hoá, thay đổi của mọi sự vật. Động lực biến đổi của sự vật là "nuxơ" (xt. Nuxơ) – một chất cực nhẹ và thanh khiết ở bên ngoài sự vật.