Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÁT QUÁI

tám quẻ của thuyết âm dương ngũ hành trong văn hoá Trung Hoa cổ đại. Theo Kinh Dịch: càn – trời; khôn – đất; chấn – sét; tốn – gió; khảm – nước chảy; li – lửa; cấn – núi; đoài – nước đọng, được xếp thành hình tám cánh và dùng xác định "hướng" để làm nhà ở, cung điện, đền đài, thành quách. Tương truyền do Phục Hi (Fu Xi; vua thời cổ đại Trung Quốc, khoảng 2852 - 2737 tCn.) sáng tạo. Về sau dùng để làm bùa phép bói toán.