Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SLICH M.

(Moritz Schlick; 1882 - 1936), nhà triết học, nhà vật lí học người Áo, đại biểu chủ chốt của chủ nghĩa thực chứng lôgic, người sáng lập trường phái Viên (nhóm Viên). Tư tưởng triết học của Slich là chủ nghĩa kinh nghiệm hiện đại, kế thừa truyền thống chủ nghĩa kinh nghiệm của Beckơli G. (G. Berkeley) và Hium D. (D. Hume), có liên hệ mật thiết với khoa học tự nhiên hiện đại, toán học và lôgic học. Cái trở thành cơ sở cho quan điểm triết học của Slich là khái niệm “cái do cảm giác đem lại”. Về các vấn đề đạo đức học, S cho rằng cái gọi là trách nhiệm tuyệt đối, mệnh lệnh tuyệt đối, giá trị tuyệt đối đều là những khái niệm giả, không có ý nghĩa gì. Cái mà đạo đức học đề cập tới chỉ là tri thức có thực. Mọi tri thức đích thực khoa học phải được quy về “cái do cảm giác đem lại”. Từ đó ông chủ trương “học thuyết về hạnh phúc” có căn cứ kinh nghiệm. Ông khẳng định rằng những quy luật tự nhiên là những quy tắc hình thức được quyết định bởi cú pháp của ngôn ngữ miêu tả, và ông đã nêu ra nguyên tắc kiểm chứng. Là một nhà vật lí, Slich đã có những công trình nghiên cứu về quang học lí thuyết, là một trong những người đầu tiên diễn giải thuyết tương đối. Slich đã phê phán quy ước luận của Cacnap R. (R. Carnap) và Noirat (O. Neurath). Các tác phẩm chính: “Lí luận chung về nhận thức” (1918), “Chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa thực tại” (1932), vv.

 Slich M.