Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SINH THÁI HỌC XÃ HỘI

một chuyên ngành của xã hội học mà đối tượng nghiên cứu là các mối quan hệ biện chứng giữa xã hộitự nhiên, giữa con ngườimôi trường sinh sống. Đã từ lâu, bảo vệ sự cân bằng sinh thái là điều quan tâm của nhiều thế hệ. Ngày nay, trong những điều kiện của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại thì STHXH ngày càng có vị trí quan trọng. Việc khai thác bừa bãi và vô tổ chức các nguồn tài nguyên, sự ô nhiễm môi trường sống, làm vẩn đục nguồn nước sinh hoạt và bầu khí quyển đang gây ra những nguy hiểm to lớn đối với chính sự tồn tại của con người và xã hội. Tất cả những điều đó cần phải được nghiên cứu, xem xét và xử lí một cách nghiêm túc với sự quan tâm của toàn thể nhân loại.