Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẬT

(Sanskrit: Buddha; cg. Bụt), viết đầy đủ là Phật đà. P không phải là tên riêng, mà là tên chung dùng để gọi một cách tôn kính những người sáng suốt, tự giác (giác ngộ cho chính mình) và giác tha (giác ngộ cho người khác). Tuy không phải là tên riêng, nhưng khi kinh sách Phật giáo nói đến P là nói đến đức Thích Ca Mâu Ni, ra đời cách đây hơn 2.500 năm ở Ấn Độ (x. Thích Ca Mâu Ni). Đức Thích Ca là đức Phật hiện tại, người sáng lập ra đạo Phật trên thế gian này, nên còn được gọi là Phật tổ. Theo quan niệm của đạo Phật, ngoài Đức Phật quá khứ còn có các Đức Phật tương lai. Cứ khoảng hàng triệu năm mới có Đức Phật ra đời trên cõi thế của chúng ta. Trong vũ trụ bao la có nhiều thế giới và nhiều Đức Phật. Mỗi chúng sinh đều có tính Phật trong mình, ai cũng có thể trở thành Phật nếu tu hành tinh tấn.