Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PRÔTAGÔRAT

 (Prothagoras; khoảng 490 - khoảng 420 tCn.), nhà triết học Hi Lạp cổ đại, người nổi tiếng nhất trong phái nguỵ biện. Xuất phát từ học thuyết Hêraclit (Héraclite) về sự vận động phổ biến của vạn vật, Prôtagôrat đã đưa ra luận điểm sau: “Con người là thước đo của mọi vật: của những vật tồn tại, bởi vì chúng đang tồn tại, của những vật không tồn tại, bởi vì chúng không tồn tại”. Prôtagôrat bị kết tội là vô thần, ông bị trục xuất khỏi Aten, tác phẩm “Về các vị thần” của ông bị đốt cháy.