Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÀ NƯỚC NGHIỆP ĐOÀN

 một hình thức nhà nước chuyên chính tư sản, xuất hiện sau Chiến tranh thế giới I ( 1914 - 18 )  ItaliaBồ Đào Nha trong điều kiện tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. Đặc điểm cơ bản của NNNĐ: thủ tiêu tổ chức của giai cấp công nhân chân chính, thành lập nghiệp đoàn các nhà tư bản, nghiệp đoàn công nhân, viên chức, ... phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản; thủ tiêu các cơ quan dân cử và thay thế bằng “cơ quan đại diện các nghiệp đoàn”. Mục đích chính của NNNĐ là che giấu nền chuyên chính của tư bản độc quyền nhà nước dưới cái vỏ “hợp tác giai cấp”, “hoà hợp lợi ích” trong khuôn khổ nghiệp đoàn.