Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHI LÍ

(cg. vô lí), khái niệm triết học được dùng trong chủ nghĩa hiện sinh, nó không đồng nghĩa với khái niệm PL tính trong triết học phương Tây hiện đại. Theo Xactơrơ J. P. (J. P. Sartre) và Camuy A. (A. Camus), kinh nghiệm về PL là kinh nghiệm đích thực về hiện sinh. Những nhà triết học hiện sinh coi cuộc sống con người là PL, do thân phận của nó. Trong tác phẩm “Huyền thoại về Xixyphơ”, Camuy đã mô tả thân phận đó bằng nhân vật Xixyphơ (Sisyphe) phải đẩy tảng đá lên đỉnh đồi, mỗi lần đẩy lên lại một lần rơi xuống, nhưng vẫn phải làm như thế, và đó là PL. Khái niệm PL đã xuất hiện dưới khía cạnh “băn khoăn” ở Haiđêgơ M. (M. Heidegger), dưới khía cạnh “không có lí do để sống” ở Xactơrơ (J. P. Sartre). Người theo chủ nghĩa hoài nghi tuy cũng coi cuộc sống là “không có ý nghĩa”, nhưng chỉ nhìn nó mà suy ngẫm. Khác hẳn với thái độ hoài nghi nói trên, tình cảm về “phi lí” của những người hiện sinh lại đòi hỏi một sự nổi loạn siêu hình học, để chống lại cái PL và mong đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.