Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGỮ NGHĨA LÔGIC

bộ phận quan trọng của ngôn ngữ lôgic. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là xác định rõ ý nghĩa và giá trị của các kí hiệu, cũng như các biểu thức được cấu thành từ các kí hiệu đó. Trong lôgic hình thức hiện đại, NNL bao gồm hai thành phần cơ bản: NNL mệnh đề và NNL vị từ.

NNL mệnh đề có nhiệm vụ chủ yếu là xác định giá trị chân lí của các biến mệnh đề, các tác tử lôgic và của các công thức lôgic mệnh đề. Nghĩa là đối với mệnh đề hay công thức bất kì, làm sao để biết rõ nó là chân thực hay giả tạo. Nếu là mệnh đề giản đơn thì dùng bảng giá trị chân lí để đánh giá. Trường hợp mệnh đề phức tạp, việc dùng bảng giá trị chân lí sẽ khó khăn thì người ta tìm cách thực hiện các phép biến đổi đồng nhất thức để quy giản về công thức tương đương mà giá trị chân lí đã rõ hoặc dễ dàng kiểm tra hơn.

Đối với NNL vị từ, ngoài vấn đề chân lí, còn có những vấn đề khác, như vấn đề mức độ phổ quát của các khái niệm và phán đoán. Hai biểu thức  x A (x) và  x A (x) không chỉ khác nhau về mặt cú pháp, mà còn khác nhau cả về mặt ngữ nghĩa. Vì biểu thức x A (x) có ý nghĩa phổ quát, trong khi đó, biểu thức  x A (x) chỉ có ý nghĩa hạn chế trong lĩnh vực nhất định của tồn tại.