Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SPENGLƠ Ô.

(Oswald Spengler; 1880 - 1936), nhà triết học Đức, nhà lí luận của chủ nghĩa lịch sử và đem lại cho chủ nghĩa đó một màu sắc bi quan. Spenglơ phủ nhận cái gọi là sự tiến bộ lịch sử. Theo ông, lịch sử chia thành nhiều nền văn hoá có tính chu kì khép kín, độc lập và không lặp lại, có số phận riêng. Mỗi một nền văn hoá, giống như một cơ thể: sinh ra, trưởng thành và tiêu vong; nền văn hoá suy tàn thì quá độ sang nền “văn minh”. Ông cho rằng, văn minh là giai đoạn ngoại tại nhất, máy móc và nhân tạo của một nền văn hoá. Theo ông, nền văn hoá Tây Âu phồn thịnh trong thời phong kiến, đến khi giai cấp tư sản thắng lợi (thế kỉ 19) thì thoái hoá thành văn minh. Ông nhấn mạnh vai trò chính trị ưu việt của nước Đức quân chủ, quý tộc, quân phiệt lúc đó. Vì vậy, một số luận đề của Spenglơ đã bị bọn Quốc xã sử dụng. Sau Chiến tranh thế giới II, một số người, trong đó có Toinơbi (A. Toynbee) đã kế thừa và phát triển lí luận của Spenglơ và được gọi là phái Spenglơ mới. Những tác phẩm chính: “Suy tàn của phương Tây” (1916), “Chủ nghĩa Phổ và chủ nghĩa xã hội” (1920), “Con người và kĩ thuật” (1933).

 Spenglơ Ô.