Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÁNG TẠO

hoạt động tạo ra cái mới. Có thể ST trong bất kì lĩnh vực nào: khoa học (phát minh), nghệ thuật, sản xuất - kĩ thuật (sáng tác, sáng chế), kinh tế, chính trị, vv. Thời cổ đại, con người tin rằng chỉ có Thượng đế hay Tạo hoá mới ST ra thế giới và muôn loài. Cùng với sự tiến bộ của lịch sử, nhận thức của con người dần dần thoát khỏi ý niệm duy tâm về Thượng đế, và thấy rằng chính con người là kẻ ST: tạo ra lịch sử (trong đó có bản thân con người), làm biến đổi diện mạo của thế  giới, tức là tạo ra một thế giới chưa hề có, thế giới đã nhân hoá - phù hợp với ý niệm và nhu cầu của loài người.